Escola bressol a la Mariola

Escola bressol Mariola

El projecte és una nova guarderia amb criteris de minimitzar el consum amb la implementació d’una envolupant de l’edifici molt eficient, una instal·lació de pous de ventilació subterranis i una instal·lació de plaques solars tèrmiques.

L’energia solar tèrmica consisteix en l’aprofitament de l’energia del sol per produir calor per a la producció d’aigua calenta, ja sigui aigua calenta sanitària o calefacció. Les instal·lacions són habitualment de circuit tancat. S’utilitza un líquid anticongelant que recorre els tubs dins dels col·lectors i s’escalfa per l’acció de la radiació solar. El líquid calent travessa el circuit hidràulic primari fins a arribar a l’acumulador, a l’interior del que es produeix un intercanvi de calor entre el circuit de l’edifici.

L’energia solar tèrmica s’utilitza gairebé sempre com a suport del sistema de calefacció o aigua calenta sanitària.

Promotor

Localització

Calendari

Arquitecte

Comparteix-ho a les xarxes socials:

LinkedIn
Facebook
Twitter

Desde el 1 setembre de 2023 la gestió de repartidors la trovareu a:

https://instauto.com/

Les claus i contrasenyes continuent sent les mateixes.