Disseny i modelatge BIM

El Building Information Modeling (BIM) és una metodologia de treball que ens permet gestionar un projecte de construcció des de la fase inicial de disseny, passant per la seva execució i posterior manteniment.

Els serveis que oferim són:

  • Estudi i proposta inicial de les instal·lacions
  • Projectes bàsics i executius d’instal·lacions
  • Projectes as-built