Enginyeria Legal

Preparem, gestionem i tramitem la documentació necessària per a la posada en marxa dels projectes davant de l’administració pública: permisos d’obres, llicències d’obertura, projectes ambientals, legalització d’instal·lacions o projectes de protecció contra incendis.

Ajudem també amb les fases prèvies a la implantació tant els projectes civils com industrials amb serveis d’estudis de viabilitat o Due Diligence de la part d’instal·lacions o estudis de millora energètica.

Llistat de serveis:

  • Due Diligence.
  • Estudis de viabilitat.
  • Projecte d’activitats.
  • Projecte de protecció contra incendis.
  • Llicències d’obres.
  • Estudis millora de consums energètics.
  • Legalitzacions d’instal·lacions.
  • Plans d’Autoprotecció.
  • Plans directors.

Desde el 1 setembre de 2023 la gestió de repartidors la trovareu a:

https://instauto.com/

Les claus i contrasenyes continuent sent les mateixes.